סוג של ביטוח חיים, הכולל מרכיב חיסכון, המבוסס על יחסי עובד-מעביד ועל הפרשות שני הצדדים (מרכיבי ההפרשות הם לפיצויים ותגמולים) הפרמיה מוקצית לסיכונים השונים ולחיסכון. הסיכונים המכוסים הינם מקרה מוות, אובדן כושר עבודה. המרכיב העיקרי בביטוח זה הוא חיסכון לגיל פרישה. ביטוח זה מאושר כקופת ביטוח לפי תקנות מס הכנסה, וזכאי להטבות מס שונות למעביד ולעובד.התקציב – מי משלם? ההפרשות לשכיר נקבעות כאחוז מהשכר החודשי.

עובד% משכר מעסיק % משכר
עד 8.33% פיצויים
עד 7.00% עד 7.50%* תגמולים

* כולל הפרשה לביטוח אובדן כושר עבודה, אם יש.

  1. לשכיר בעל שליטה יש סייגים.
  2. השכר לתגמולי המעסיק מוגבל ב"תקרה" לפי סעיף 3(ה,3)2 לפקודה.
כיסויים ביטוחיים
בתכנית ביטוח מנהלים, ניתן לייעד, על פי תקנות מס הכנסה (תקנה 45 לתקנות מס הכנסה- כללים לאישור ולניהול קופות גמל) , עד 35% מהפרמיה לתגמולים בניכוי הוצאות לרכישת שני סוגים של כיסויים:
  1. סיכון למקרה מוות .
  2. סיכון למקרה של אובדן כושר עבודה.

הפניית הפרמיה לטובת הון/קצבהאפיקי החיסכון מתחלקים לשני סוגים עיקריים: מסלול קצבתי ומסלול הוני. ניתן גם ליצור שילובים בין המסלולים. בתכנית חדשה לביטוח מנהלים, ניתן להחליט איזה חלק מהפרמיה יופנה לטובת חיסכון הוני בתום תקופה, ואיזה חלק מהפרמיה יופנה לטובת קבלת קצבה בתום התקופה.

לדוגמה, העובד יוכל להחליט, כי חצי מהפרמיה תופנה למטרות קצבה, וחצי מהפרמיה תופנה לחיסכון הוני. בסוף התקופה, ימשוך העובד חלק מהכספים באופן חד פעמי, והחלק הנותר ישתלם כקצבה עד תום חייו. כללי המס מתייחסים באופן שונה לכל מסלול.

ייעוץ פנסיוני מקצועי יסייע לך בבחירת המסלול המתאים לך.כל זאת בכפוף לפקודת מס הכנסה ולתקנות נלוות.

דמי ניהול בפוליסה חדשה לביטוח מנהלים, נגבים דמי ניהול מהפרמיה ודמי ניהול מהצבירה. פירוט בדבר דמי הניהול ניתן למצוא בחלק- "הרפורמה בביטוח חיים לשנת 2004" הטבות מיסוי