חסכון מובנה – Reverse connvertible מה המשמעות?

המוצר, חיסכון מובנה (structure) מסוג "reverse convertible" היינו אג"ח המונפק במט"ח ( אירו או דולר ), ע"י אחד מהבנקים הגדולים בעולם ( מדורג לפחות A+ ). האג"ח המתבסס על מניה סחירה, מבטיח קופון בטוח.בתום התקופה הנקובה ( 3 חודשים, שישה חודשים, או שנה ).

א. בתום התקופה, מתקבל הקופון הנקוב, ותשלום הקרן במזומן יהיה באחד מהמקרים הבאים :
1.אם המניה לא נסחרה בתקופת האג"ח מתחת לרף התחתון.
2.אם המניה נסחרה מתחת לרף התחתון ובתום תקופת האג"ח נסחרה מעל שער ההנפקה.

ב. במידה והמניה נסחרה בתקופת האג"ח מתחת לרף התחתון ולא עלתה בתקופת האג"ח מעל לשער ההנפקה, תתבצע המרה, והקרן תומר לכמות המניות הנקובה מראש והמשקיע יהפוך למחזיק המניה לכל דבר ועניין. במקביל ישולם הקופון במזומן.

יתרונות
1.מקבלים את התשואה בכל מקרה.
2.התשואה הצפויה גבוהה ממה שניתן לקבל בשוק האג"ח.
3.תשלום התשואה אינו תלוי בשווי שוק המניה.
חסרונות
1.הקופון היחסית גבוה, לא יקזז בהכרח ירידה משמעותית בשער המניה בשוק.
2.במקרה של ירידה משמעותית בשער המניה, אתה עלול להפוך למחזיק המניה, ולכן אתה צריך להיות מוכן להחזקת המניה לאורך זמן בתיק ההשקעות שלך.
שאלות ותשובות
1. היכן מקנת איגרת חוב מסוג זה ?
תשובה: הנייר נקנה בצורה זהה לכל רכישת אג"ח או מניה בארץ או בחו"ל, באמצעות המערכת הבנקאית הישראלית או הבינלאומית ( באמצעות פקיד או יועץ השקעות ).
2. האם זה סחיר ( האם ניתן לצאת מתי שרוצים ) ?
תשובה : הנייר היינו סחיר לחלוטין האופן יומי כמו כל עושה שוק (market maker (. הוא מעניק סחירות לכל המוצרים באמצעות שוק משני ( secondary market ).
3. האם האג"ח נקנה בשקלים או במט"ח עצמו ?
תשובה: הנייר מונפק ונרכש במט"ח כפי שמפורט בטבלה הנ"ל. על משקיע המחזיק בשקלים יש להמיר תוך כדי רכישה את השקלים למט"ח הנדרש.
4. בהנחה ואהיה מעוניין לצאת לפני מועד פקיעת האג"ח, איזה קופון אקבל ?
תשובה : התשלום מחולק לשני היבטים : הקרן תשלום בהתאם לשער הנייר כפי שהוא מופיע אצל הבנקאי והקופון ישלום באופן יחסי לזמן אחזקת האג"ח.
לדוגמא : קופון 10% לשנה, זמן אחזקת האג"ח 3 חודשים. ישולם קופון של 2.5% + הקרן בהתאם לשווי האג"ח ביום המכירה.
5. מה המס שמשלמים על אג"ח מסוג זה ?
תשובה : המס היינו זהה לנייר ערך ישראלי או זר, דהיינו 20%.