לחיות בלי מינוס – לבנות חלום

מאת עזרא שמיר – מנכ"ל "הון משפחתי" בע"מ*

נתונים שפורסמו לאחרונה, מלמדים דבר מה על ממדי תופעת האוברדרפט בישראל. למעלה משני מיליון לקוחות נמצאים במינוס בחשבון, חלקו מאושר וחלקו גולש מחוץ למסגרת מאושרת. מדובר בסך כולל של כ – 43 מיליארד ₪!!! 26 מיליארד באישור והשאר בחריגה. יתרות חובה אלה גוררים תשלומי ריבית למערכת הבנקאית בשווי כולל של כ – 4.6 מיליארד ₪ בשנה!!

מה הפלא שהמפקח על הבנקים החליט לשים לדבר קץ ולעבור למערכת יותר מאוזנת ויותר שפויה. מערכת שבה כל משפחה תתחיל לקחת את האחריות על עצמה, לקחת את השליטה על החשבונות לידיה. החל מחודש יולי הקרוב לא תהיה בידי הנהלות סניפי הבנקים הפריבילגיה לאשר ללקוחותיהם משיכה מעבר למסגרת מאושרת ומוסכמת מראש. כל שיק או חיוב שיגרום לגלישה מעבר למסגרת לא יכובד.
מוטב על כן להתחיל להפנים זאת ולהיערך בזמן בכל הנוגע לניהול נכון של התקציב המשפחתי.

הגורם המרכזי להיווצרות האוברדרפט היא האינפלציה הגדולה של תחילת שנות השמונים. השקל איבד מערכו כל יום אחוזים ניכרים ובמונחים שנתיים עלו המחירים במאות אחוזים. במצב כזה שבו "כסף רדף אחרי סחורה" – עליות מחירים הם דבר יום ביומו ועל כן היה זה טבעי להגיע לבנק ולבקש משיכת יתר על חשבון משכורת, כדי להספיק לקנות מוצרים בטרם יעלו. הבנק מצידו דווקא ראה בחיוב את הביקוש לאשראי ומצא כי טוב. רווחי הבנקים טיפסו בשל פערי הריבית בין הפקדה להלוואה ועם ישראל החל את מסע ההתדרדרות אל האוברדרפט.

כיום מצב האינפלציה הפוך, המציאות היא של סביבת אינפלציה השואפת לאפס ועל כן אין סיבה להמשיך לרדוף אחרי קניות מוצרים, להיפך, החכם מחכה, דוחה את הקניה והמחיר יורד ריאלית. אז מדוע לעזאזל, ממשיך עם ישראל להיות שקוע בחובות?

הרגלי צריכה מטורפים!!! זאת הסיבה. פשוט התרגלנו לקנות, שיהיה, ולכך יש להוסיף את שטיפת המוח הבלתי נלאית של הפרסומות, בכל מקום, בכל שעה, בכל עיתון וערוץ ועל כל עץ רענן.

אוברדרפט אינו נובע בהכרח משכר נמוך, להיפך, דווקא המשפחות בעלות ההכנסה הנמוכה מסתגלות למצבן ויודעות לחיות ברמה המתאימה. לא כן במשפחות שרמת שכרן הולכת ועולה. אלה מעלות את רמת חייהן, לא פעם מעבר להכנסה הצפויה ואף נכנסות להתחייבויות פיננסיות תוך הנחה שכספים שייכנסו, יסגרו את ההלוואות. ואז, כאשר מצטמצמות לפתע ההכנסות, מכל סיבה שהיא, ממשיכה רמת החיים להיות גבוהה כי "כבר התרגלנו" ולאט לאט, המשפחות נקלעות לגרעון הולך וגדל בתזרים המשפחתי. לא כולם יודעים לעצור בזמן ולקבל החלטות מחייבות.

תכנית הבראה משפחתית צריכה לשים יעד חד משמעי וברור, לחסל את המינוס ולהתחיל לחסוך!!!
לצאת מן המינוס ולהתחיל לבנות חלום!!

זה אפשרי, זה חשוב ויפה שעה אחת קודם.

איך יוצאים מהמשבר?

בשלב ראשון יש לפרוס את כל ההוצאות השוטפות שהמשפחה מוציאה, חשמל, טלפון, ארנונה, רכב, בריאות, פנאי, משכנתא, הוצאות ריבית, חינוך ילדים וכו'. פריסה זו מקנה לנו אפשרות לראות את גודל "הברוך".

מבדיקות שערכנו מסתבר, ש – 85% מן המשפחות אינן מודעות לסך הוצאותיהן השוטפות לעומת זאת כ – 85% כן יודעות בצורה ברורה את גובה הכנסותיהן. כלומר לא כל מי שיודע את גובה הכנסותיו, שולט גם בגובה הוצאותיו. רישום עושה מעט סדר.
שלב שני הוא שלב מיון ההוצאות, לאלו שבשליטה, דהיינו ההוצאות "הגמישות" כגון, טלפון, חשמל, מזון, פנאי וכו' ולאלו שאינן בשליטה, כלומר הוצאות "קשיחות", כמו ארנונה, ועד הבית, משכנתא וכד'.

שלב שלישי הוא שלב הקביעה של סדרי העדיפויות בהוצאה המשפחתית, על מה ניתן לוותר ועל מה לא, היכן ניתן להקטין את גובה ההוצאות ובכך לשלוט בגובה "הלהבות" והיכן להשאירן בגובהן.
השלב הרביעי הוא הבעייתי ביותר, שכן משהחלטנו וקבענו את סדרי העדיפויות, אנו צריכים לקבל החלטות לביצוע מיידי!!! רק ביצוע, חד וחלק, של ההחלטות, יכול להוליך את המשפחה אל ההבראה הכלכלית. מימוש ההחלטות עשוי להוביל למסלול נכון של איזון תקציבי במשפחה ואיזון זה, בין ההכנסות להוצאות מהווה את ראשית הדרך ליציאה מאוברדרפט.

נסו והצליחו!!!

* חברת "הון משפחתי" בע"מ מתמחה בניהול נכון של תקציב המשפחה ויציאה מאוברדרפט.
להתקשרות : טלפון 03-6729433 נייד 0547-202063 פקס' 03-6728293
www.familyfortune.co.il
mail: [email protected]