מה זה קופת גמל – ומה הטבות המס

מאת: יואש זיגלמן
קופת גמל לשכירים
 1. קופות גמל הן סוג של חיסכון לגיל פרישה, כולל הטבות מס הנקראות זיכוי וניכוי. בקופות לשכירים המעביד משתתף עד 7.5% מהשכר ברוטו (אך לא פחות מ 5%), והעובד משתתף עד 7.0% מהשכר (אך לא פחות מ 5%).
 2. השתתפות המעביד מוכרת לו כהוצאה עד שכר של 4 פעמים השכר הממוצע במשק (כ 27,786 שח).
 3. העובד מקבל זיכוי בגובה 25% מהפקדותיו לתגמולים, עד 7% משכר של 7,100 שח (497 ש"ח לחודש). תשלומי העובד מעל תקרה זו לא מוכרים לו לזיכוי ממס. בקרן פנסיה הזיכוי ממס הוא 35%.
 4. לעובד זכות לקבל ניכוי ממס (ניכוי = הוצאה) עבור הפקדות נוספות בגובה 5% מחלק השכר שעבורו המעביד לא משלם תגמולים (שעות נוספות, שווי רכב, בונוסים וכו'). תקרת שכר נוספת זו היא עד 7,100 ש"ח לחודש (הפקדה עד 355 ש"ח לחודש). הניכוי הוא בגובה המס השולי.
 5. התגמולים סגורים עד גיל 60. תקנות פדיון תגמולים ראה בהמשך מסמך זה.
 6. בגיל 60 העובד פטור ממס רווחי הון (20% מהרווח הריאלי) עד תקרת "הפקדה מוטבת" של 19,440 ש"ח לשנה (עובד ומעביד), בכפוף לתקופת וותק, כמפורט:
  א. פדיון התגמולים מגיל 60 ומעלה
  ב. תקופת השקעה 15 שנה לפחות מתחילת ההפקדות
  ג. למי שהתחיל להפקיד אחרי גיל 60 תקופת הפקדות מינימלית של 5 שנים. לאור האמור, מומלץ להפקיד כספים בקופת גמל עד התקרה הפטורה ממס רווחי הון
קופת גמל לעצמאיים
ניכוי וזיכוי ממס
 1. תקרת ההפקדות לזיכוי וניכוי ממס היא 10,000 שח לחודש.
 2. זיכוי ממס להפקדות עד 5% מהתקרה (500 שח לחודש).
 3. ניכוי ממס להפקדות עד 7% מהתקרה (700 שח לחודש).
 4. אם כל הסכום (זיכוי וניכוי) מופקד בקרן פנסיה או פוליסת קיצבה, הניכוי גדל מ 7% ל 11% וס"ה 16% מהתקרה (עד 1,600 שח לחודש).
פדיון תגמולים לשכירים ועצמאים
הפדיון מקופת גמל ופוליסה הונית בחברת ביטוח הוא מגיל 60 ומעלה. פדיון לפני גיל 60 חייב במס 35% או מס שולי, הגבוה מביניהם. הפדיון פטור ממס רווחי הון כמפורט בסעיף "הפקדה מוטבת". פדיון תגמולים מקרן פנסיה ופוליסת קיצבה בסכום הוני (חד-פעמי) חייב במס 35% או המס השולי (הגבוה ביניהם).

על כספים שהופקדו אחרי יום 1.1.03 חל מס רווחי הון:

 1. 15% מרווח ריאלי בשנת 2005.
 2. 20% מרווח ריאלי בשנת 2006.

ט.ל.ח הנתונים להמחשה בלבד (לשנת 2005), וכפופים לתקנות, מיסים ושינויים כפי שיהיו מפעם לפעם

יואש זיגלמן
————–
פעיל בביטוח פנסיוני עשרות שנים.
מחבר הספר "המדריך לביטוח, פנסיה וגמל".
מרצה ומדריך במפגשים וקורסים פנסיוניים
לציבור הרחב, במכללות, חברות ואירגונים.

מייסד ומנהל האתר לביטוח פנסיוני ופיננסים:
www.Smartcash.co.il