עובדי הוראה

מגזר עובדי ההוראה בישראל, מונה כיום כ- 120,000 עובדים.
מגזר זה, היינו ייחודי הן מבחינת סוג עבודתו והן מבחינת זכויותיו, במהלך העבודה ובעת הפרישה.

על מנת להבין ולשמור על זכויות אלו, נדרש ידע נרחב בתחומים שונים כמו זכויות שכר והבנה מעמיקה של תקנון עובדי ההוראה וחוזרי מנכ"ל, תנאים סוציאליים, בקיאות בתקנוני קרנות הפנסיה השונות, מיסוי ושוק ההון.

בבואנו לבדוק את זכויותיו של העובד יש לשאול את השאלות הבאות :

  1. האם המעסיק משלם לנו את כל רכיבי השכר המגיעים לנו ?
  2. הידעת שלכל עובד הוראה חמישי ישנה טעות ממוצעת של כ- 3,500 ₪ ברכיבי השכר ?
  3. האם כדאי לצאת לשבתון או לחל"ת ?
  4. האם הפקדות המעביד לקרנות הפנסיה, ההשתלמות וקופות הגמל נכונות ?
  5. האם כדאי ללמוד לתואר שני ? בכמה יגדל השכר שלי בעקבות הלימודים והאם זה כדאי.
  6. המידה ורוצים לצאת לפנסיה, בכמה תגדיל לנו את הפנסיה, כל שנת עבודה נוספת ?
  7. הידעת שלפעמים שנת עבודה נוספת יכולה להקטין את סך הכספים המתקבלים בפרישה ?

    על מנת לענות על שאלות אלו ואחרות, יש צורך בקבלת ייעוץ מקצועי מגופים המתמחים בתנאי השכר והפנסיה של עובדי ההוראה.