קרן השתלמות נזילה ,האם כדאי לפדות?

קרנות ההשתלמות שייכות לאפיק חיסכון משתלם הנהנה מהטבות מס משמעותיות ולכן נשאלת השאלה אם כדאי לפדות או להמשיך אותה.כעבור וותק של 6 שנים משתחררת קרן השתלמות וההרגל מוביל אותנו לגשת אוטומטית לסניף הבנק ולשחרר את הקרן כדי לממן החלפת רכב, נסיעה לחו"ל או להחליפה בהשקעה בפיקדון בנקאי.לפני שמבצעים פעולה מסוג זה יש לבחון היטב את ההשלכות וזה נכון במיוחד בהקשר של קרן ההשתלמות, אבל גם רלוונטי לקופת הגמל.

רפורמת המס שנכנסה לתוקף ב-2003 קובעת שיחול מס על רווחי ההון ( 20% החל משנת 2006) על כספים שנצברו באפיקי החיסכון וההשקעה בשוק ההון. אומנם קיים היוצא מן הכלל , שהן קרנות ההשתלמות, כי ניתן לפדות אותן באופן פטור ממס אחרי 6 שנים.

כלומר שיעור המס הבסיסי בשוק ההון הוא 20%, והמשמעות של פטור ממס היא להישאר עם 100% מהתשואה כאשר אם הביצוע השנתי הינו 10% יש לוותר על 2% תשואה בכל תוכנית חיסכון או השקעה בשוק ההון.

למותר לציין כי ההטבה המצטברת לשנים יכולה להוות יתרון משמעותי מאוד ביחס להשקעה החייבת במס על רווחי הון.
לדוגמא , בהשקעה של 100.000 ש"ח באפיק המניב תשואה שנתית של 10% קיימת חבות מס על רווחי הון ,כך שבחלוף 5 שנים הצבירה נטו תהיה כ- 147.000 ש"ח ולעומתה בתנאים זהים הצבירה בקרן ההשתלמות פטורה ממס על רווחי הון תהיה כ- 161.000 ש"ח.

בנוסף ,רוב החברות לניהול קופות גמל והבנקים למיניהם מעמידים הלוואה לרשות בעל קרן השתלמות נזילה(או כעבור וותק של 3 שנים) עד לרמה של 100% יתרת הקרן ובתנאיי החזר המאפשרים להחזיר ריבית בלבד וקרן כעבור מספר שנים. הפתרון הינו עוד יותר מעניין כאשר שיעור הריבית המוצעת על ידי הבנקים הינו ברמה נמוכה מאוד (בין פריים – 0.5% לבין פריים – 1% במקרים מסוימים).

לסיכום אם קיימת האפשרות רצוי לשחרר תוכנית אחרת.